Publications of L. Nechvátal

Conference Paper (1)

1.
Conference Paper
Friák, M.; Holec, D.; Jirásková, Y.; Palm, M.; Stein, F.; Janičkovič, D.; Pizúrová, N.; Dymáček, P.; Dobeš, F.; Šesták, P. et al.; Fikar, J.; Šremr, J.; Nechvátal, L.; Oweisová, S.; Homola, V.; Titov, A.; Slávik, A.; Miháliková, I.; Pavlů, J.; Buršíková, V.; Neugebauer, J.; Boutur, D.; Lapusta, Y.; Šob, M.: Theory-guided Design of Novel Fe–Al-based Superalloys. In: Proc. Intermetallics 2017, pp. 123 - 125 (Eds. Heilmaier, M.; Krüger, M.; Mayer, S.; Palm, M.; Stein, F.). Intermetallics 2017, Educational Center Kloster Banz, Bad Staffelstein, Germany, October 02, 2017 - October 06, 2017. Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH, Jena, Germany (2017)
Go to Editor View