Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (1)

1.
Zeitschriftenartikel
Betzler, S. B.; Wisnet, A.; Breitbach, B.; Mitterbauer, C.; Weickert, J.; Schmidt-Mende, L.; Scheu, C.: Template-free synthesis of novel, highly-ordered 3D hierarchical Nb3O7(OH) superstructures with semiconductive and photoactive properties. Journal of Materials Chemistry A 2 (30), S. 12005 - 12013 (2014)
Zur Redakteursansicht